Van İlçe Kaymakamlığı Personel Alacak

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ADEM-4 Projesi kapsamında çalıştırılmak üzere (Proje süresi ile sınırlı olmak koşuluyla) 1 (bir) adet koordinatör istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi: 16.04.2023-22.04.2024

Başvuru Yeri: Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Evrakların Son Teslim Tarihi: 24.04.2024

Mülakat Tarihi ve Saati: 25.04.2024-10.00

Mülakat Yeri: Başkale Kaymakamlığı


KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU


Kurum Ady/Unvani: Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Adresi Hafiziye Mahallesi Aslanlar 1/1-213 Sokakno:4 Hükümet Konağı Başkale/Van


Telefonu: 04326513547-05309186879


TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ


Meslek Adı: ADEM KOORDİNATÖRÜ
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici
Faks no: 04326513547
Açık İş Sayısı: 1
Deneyim Süresi: 2 Ay
Başvuru Tarihleri: 16/04/2024-22/04/2024 MESAI BİTİMİ SAAT:05.00


Başvuru Adresi: Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı


 


GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ


Yer: Başkale Kaymakamligi
Tarih: 25/04/2024(Perşembe)
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adres Başkale İlçesi merkez ve köyler
Çalışma Süresi: (Proje Süresi ile Sınırlı)

Çalışma Saatleri: 08.00-17.00


MÜRACAAT KOŞULLARI (Zorunlu Taşınması Gereken Şartlar)


*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
*Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
*Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yil veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kaştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak Kamu haklarından mahrum bulunmamak
*Kadin Olmak
*Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

*Kamu Personel Seçme Sinavi(KPSS) P3 puanı en az 60 olmak (KPSS-2022/2023)
*Universitelerin Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat fakültelerinden veya Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Alanlanından Lisans Mezunu olan ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak. Başvuru yapılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak ve bunu belgelemek
*Vakfimiz mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
*18 yaşına girmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
*Mülakat Komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon karan ile personel alimini iptal edip yeniden lana çıkılabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


*Sağlık Raporu
*Aile Kayıt örneğ
*Adli Sicil Kaydı Belgesite devletten alinabilmektedir.)
*Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e devletten alinabilmektedir.)
*2 Adet fotoğraf
*Ozgeçmiş(Tükenmez kalemle kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
*Oğrenim Belgesi (Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Asli ya da e-Devlet çıktısı)
*Eğitim Fakültesinden alınmış olan Formasyon Belgesi


BAŞVURUNU YAPILACAĞI YER VE TARİH


*Başvurular Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacaktır.
*Başvurular, 16/04/2024 tarihinde başlayıp 22/04/2024 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

*Bu tarihler arasında evrak teslimi yapılabilir.
*Evraklann Son Teslim Tarihi:24/04/2024 Mesai Bitimine kadar(saat:17:00)

Başkale Kaymakamlığı Personel Alimi 1

Editör: Nihat Işık