Van Büyükşehir Otogardaki İş Yerlerini Kiraya Veriyor

Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 7 adet işyerini kiraya verecek.

Taşınmazların ihalesi 21 Haziran 2022 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları kiraya verecek.

Taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda 21 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda mülkiyeti belediyeye ait Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 1-2-3-4-6-7 ve 8 numaralı bilet satış yazıhanelerinin 3 yıl-36 ay süre ile 2886 sayılı devlet ihale kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kiralama ihalesi yapılacağı belirtildi.

İhaleye girecek olanların teklif mektubu ve belgelerini en geç ihale saatinden önce Van Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmeleri gerektiği açıklandı.

3 yıllığına kiraya verilecek olan taşınmazların büyüklükleri 27 ile 81 metrekare arasında değişirken, kiraya verilecek işyerleri için belirlenen muhammen bedel ve geçici teminat bedeli ise 6 ile 18 bin TL arasında değişiyor.

İhaleye girecek gerçek kişiler ve tüzel kişileri, ikametgâh belgesi (nüfus müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir), kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi (bilet satış yazıhanesi için), imza beyanı (noter onaylı), şartname bedelinin (1.000,00 TL) yatırıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak),

adli sicil kayıt belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürüne ait), geçici teminat makbuzu/dekontu, Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı, VASKİ Genel Müdürlüğü borcu yok yazısı,

EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge, vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.), tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

bilet satış ofisi olarak kiralanacak işyerlerinin ihalesinde katılacaklar için ulaşım başkanlığı kara ulaştırması genel müdürlüğünden alınmış d1-b1 yâda f türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkodlu belge aslı getirmeleri istendi.

Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunluluğu bulunurken, şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebileceği,

geçici teminatın Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması, idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu,

yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 21.06.2023 tarih ve saat 10.00'e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

MADDE 1– İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ

     İhale 21.06.2023 tarih ve Saat: 10.00’de İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

MADDE 2-) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

        Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

2.1) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

2.2) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’ (Bilet Satış Yazıhanesi için)

2.3) İmza Beyanı (Noter onaylı)                                                                                                                                                

2.4) Şartname Bedelinin (1.000,00 TL) yatıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

2.5) Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürü’ne ait)

2.6) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

2.7) Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı.

2.8) VASKİ Genel Müdürlüğü borcu yok yazısı.

2.9) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

2.10) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)

 2.11) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

2.12 Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yâda F türü yetki belgelerinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

                   Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

MADDE 3-) Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 4-) Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.

MADDE 5-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6-) Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 21.06.2023 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                         

VAN BÖLGE GAZETESİ: NECAT TEYFUN

Editör: Nihat Işık