Van Belediyesi 234 İşçi Alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 234 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istihdama katkı sağlamak ve yaz aylarında artan iş yükünü hafifletmek amacıyla belediyenin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 234 mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlarda başvurular 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmezken, internetten alınacak başvurular için ise son tarih 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17.00 olacak.

Farklı meslek gruplarından alınacak olan işçiler,

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı,

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı,

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalıştırılacak.

Başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine sahip olup olmadıkları tespit edilerek, başvuru kriterlerine sahip olduğu belirlenen adaylar için 06 Haziran 2023 Salı günü saat 14.00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek.

Şeffaflık ve liyakat esaslısına göre yapılacak kura Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmı ve kariyer.van.bel.tr adreslerinden ulaşabilecek” denildi.

İŞTE İLANIN DETAYLAR!

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’ne alınacak 234 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi personel için aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla Lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

KAMYON ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

*En az 24 aylık (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

*SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

*Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

KAMYON ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet

*SRC-3 veya SRC-4 Belgesi.

*Geçerli Psikoteknik Belgesi.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

TIR ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI (6 ADET):

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

*En az 24 aylık (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

*SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

*Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

TIR ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet

*SRC-3 veya SRC- Belgesi.

*Geçerli Psikoteknik Belgesi.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

AŞÇI MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

AŞÇILIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aşçılık Sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

ELEKTRİKÇİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının elektrikçi mesleği için belirlediği kriterlere uygun elektrikçi sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

ELEKTRİKÇİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Elektrikçi Sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*G sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

*İş Makinası Operatörleri için en az 18 aylık (G Sınıfı - ehliyet kodu: Loder (Yükleyici) 105.11/Beko Loder 105.02/Dozer 105.03/Ekskavatör 105.04) ehliyete sahip olmak ve müracaat ettiği iş makinası operatörlüğüne ait ehliyet koduna sahip olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak.

*Öğrenim durumunu gösterir belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

g) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

h) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

i) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak,

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak,

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*5188 sayılı yasa gereği Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikasına sahip olmak,

( Başvuru tarihi itibarıyla sertifika süresinin 9 aydan aşağı olmaması gerekiyor.)

*Özel Güvenlik Kimlik kartına sahip olmak.

*Müracaatta bulunan erkek adayların boyu: 170 cm / kadın adayların boyu: 160 cm’den aşağısı olmamak.

*Hafta içi ve hafta sonu vardiyalı çalışma sisteminde çalışıyor olabilmek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası (Başvuru tarihi itibariyle süre 9 aydan aşağı olmayacak)

*Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Başvuru tarihi itibariyle süre 9 aydan aşağı olmayacak)

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

KAYNAKÇI MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının kaynakçı mesleği için belirlediği kriterlere uygun kaynakçı sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

KAYNAKÇI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Kaynakçı Sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

KASAP MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının kasap mesleği için belirlediği kriterlere uygun kasap sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

KASAP BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Kasap Sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 25 ile 45 yaş (29.05.1978-29.05.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet hakkediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

*En az 24 aylık (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

*SRC-1 veya SRC-2 belgesine sahip olmak.

*Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Ayrıca ihtiyaç listesinde belirlenen ilçelerdeki açık iş pozisyonlarına başvuracak adayların Van ili nüfusuna kayıtlı olması ve ilgili ilçede en az 2 yıldır ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri belgesi sunması gerekmektedir. (e-devletten alınacak)

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Van Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraki olan şirketlerinde ilan tarihinden geriye 6 ay boyunca çalışmamış olmak.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet

*SRC-1 veya SRC-2 Belgesi.

*Geçerli Psikoteknik Belgesi.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

VETERİNER HEKİM MÜRACAAT KOŞULLARI:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Arşiv araştırması yapılmış olmak.

*Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olmak. Başvuran adaylar arsından açık iş pozisyonun bulunduğu ilçede ikamet eden veteriner hekimlere öncelik verilecektir.

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

VETERİNER HEKİM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (karekodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Veteriner Hekim Mezuniyet Belgesi

*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

1- Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 06/06/2023 Salı günü saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak ve kura sonucunda Asil ve Yedek adaylar belirlenecektir.

2- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir.

NOT : İstenen belgeler https://kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. Alınan veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlenmektedir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.

[ads1

?feature=share
Editör: Nihat Işık