Komik tiplemesi ile bir anda Vanlıları gözdesi olan Uşkun Adam, namı diğer Uşkun Men.

Editör: Nihat Işık