Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu!

Peki Van YYÜ Kaçıncı sırada?

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün “University Ranking by Academic Performance” (URAP) sıralamasına göre Türkiye'deki en iyi üniversiteler açıklandı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", her yıl Türkiye'nin en iyi üniversitesi sıralamasını oluşturuyor.

Sıralamada

"Makale sayısı",

"öğretim üyesi başına düşen makale sayısı",

"atıf sayısı",

"öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı",

"toplam bilimsel doküman sayısı",

"öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı",

"doktora mezun sayısı",

"doktora öğrenci oranı",

"öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı"

olmak üzere 9 kriter esas alınıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 50 ÜNİVERSİTESİ...

50. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

49. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

48. Yeditepe Üniversitesi

47. Pamukkale Üniversitesi

46. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

45. İstanbul Medipol Üniversitesi

44. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

43. Abdullah Gül Üniversitesi

42. Mersin Üniversitesi

41. Gaziantep Üniversitesi

40. Bursa Uludağ Üniversitesi

39. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

38. Anadolu Üniversitesi

37. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

36. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

35. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

34. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

33. Süleyman Demirel Üniversitesi

32. Kocaeli Üniversitesi

31. Çankaya Üniversitesi

30. İnönü Üniversitesi

29. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

28. Sakarya Üniversitesi

27. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

26. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

25. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi

24. Akdeniz Üniversitesi

23. Çukurova Üniversitesi

22. Selçuk Üniversitesi

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi

20. Fırat Üniversitesi

19. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

18. Atatürk Üniversitesi

17. Erciyes Üniversitesi

16. Dokuz Eylül Üniversitesi

15. Marmara Üniversitesi

14. Boğaziçi Üniversitesi

13. Yıldız Teknik Üniversitesi

12. Gebze Teknik Üniversitesi

11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

10. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

9. Ege Üniversitesi

8. Gazi Üniversitesi

7. Sabancı Üniversitesi

6. Ankara Üniversitesi

5. İstanbul Teknik Üniversitesi

4. İstanbul Üniversitesi

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

1. Koç Üniversitesi

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER - NECMETTİN DURSUN

Editör: Nihat Işık