Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 210 Uzman Erbaş alımı duyurusu yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, başvurular 9-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yapılan Duyuruda;

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:


SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR


Başvurular, 09-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik- komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.


BAŞVURU KOŞULLARI

*Türk vatandaşı ve erkek olmak.

*En az lise mezunu olmak.

*2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

*Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak.

(01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

*Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

*Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak.

(09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

*Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda yer alan uygun nitelik belgesi almak.

*Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme testi, uygulamalı sınav ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve

Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

*Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak.

*Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Askerî okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebep ile çıkmamış veya çıkarılmamış olmak,

diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzundaki (Mayıs 2023) diğer şartları taşıyor olmak.


İrtibat ve bilgilendirme telefonu:

0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2023 YILI BİRİNCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMI İLANI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARINA KATILACAK
ADAYLARIN DİKKATİNE!

BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, BAŞVURU İLE İLGİLİ SORUN
YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.
ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE
BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLERDİR.

BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN
SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK
YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE
KAMUOYUNA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ
ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK
OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE
GÜNCELLEME www.sg.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.


ALIM YAPILACAK BRANŞLAR:

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-3: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
NOT-4: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktarılabilecektir.

YASAL DAYANAK:
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak, bu kılavuzda
belirlenen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda
uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI:


a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,


b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


c. 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),


ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,


d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),


e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2023
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),


g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,


ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil),
uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),


h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış
olmak,


ı. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle
idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet
Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi
kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun
(atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),


i. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,


j. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,


k) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha
fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,


l) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,


m) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,


n) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,


o) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş olmak,


ö) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmıyor olmak,


p) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,


s) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,


ş) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin
23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde Komando sağlık
yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak
uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar),


t) Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),


u. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür),

[ads1

BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:


a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş
Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan “UZMAN ERBAŞ
OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda
ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.


b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.


c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.


ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:


a. Başvurular, 09-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden
e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.


b. Başvurular; 09 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00’te başlayıp, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat
14:00’te sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya
ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için
uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.


c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge
yüklemesi gereken adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;
(1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık
ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın
sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu
tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)

(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden
alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler
için örnek yazı sayfa-15, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-16),


(3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını,
okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde
görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz
sayılacaktır.


ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu
husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.


d. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


e. Alım süresince her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar
alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir
tebligat gönderilmeyecek olup, www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi
tebligat niteliği taşımaktadır.


f. Adaylardan başvuru ücreti talep edilmemektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:


Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve
adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 26 Mayıs 2023 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI:


a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;


(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru
sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),


(2) Ön sağlık muayenesine,


(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,


(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,


(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.


b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki
aşamaya devam edemezler.

YAZILI SINAVLAR:


a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava
tabi tutulacaktır.


b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından
sorular sorulacaktır.


c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî
kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak
dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek
bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel
kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak
zorundadır).


d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav
talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi,
kalemtıraş bulunduracaklardır.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI:


Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.


a. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:


(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve
fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.


(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.


(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.


(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan
ortopedik rahatsızlıklar,


(b) İleri derecede cilt bozuklukları,


(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,


(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dış görünümü ileri derecede bozan
rahatsızlıklar,


(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11),


(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme
cihazı gibi),


(f) Ağız ve diş sağlığı.


(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve
değerlendirme testine alınacaklardır.


b. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:


(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.


(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo,
bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki
Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tablosu sayfa-12’de belirtilmiştir.


(3) Bilgilendirme kılavuzunun 3. ve 4. sayfalarında belirtildiği şekilde bazı branşlara
yüzme testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir.


Adaylara testler süresince ikinci bir hak verilir.


(4) Değerlendirme ve Sıralama:


(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.


(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel
değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış
oldukları puan önem taşımaktadır.


(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki
aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir.


c. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI:


(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır.


(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülâkat
sınavına girecektir.


ç. MÜLÂKAT SINAVI:


Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülâkat sınavı uygulanacaktır.


(1) Mülâkat sınavında adaylar;


(a) Genel görünüm,
(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,
(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,
(ç) Kendine güven,
(d) Kendini ifade etme,
(e) Psikolojik durumu,
vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
(2) Mülâkat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

[ads1


d. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA:


Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, meslek bilgisi sınavı
puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi
sınavı puanının % 20’si ile mülâkat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI:


Adaylar 2’nci seçim aşamaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra
www.sg.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

SINAV TAKVİMİ :


Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 09 Mayıs 2023 saat 14:00


Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 16 Mayıs 2023 saat 14:00


Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci
Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 26 Mayıs 2023 tarihinden sonra
başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.


(Başvuru sonuçları belirlenen tarihten önce de
yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru
sonuçlarını www.sg.gov.tr adresinden takip
etme sorumluluğu kendisine aittir.)

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık