Hakim ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
31.12.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarm gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.


Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarmın incelenmesini isteyebilirler.

Hakimler Ve Savcılar Kararnamesi

Hakimler Savcılar Kararnamesi 2

Hakimler Savcılar Kararnamesi 3

Hakimler Savcılar Kararnamesi 4

Hakimler Savcılar Kararnamesi 5

Hakimler Savcılar 6

Hakimler Savcılar 7

Hakimler Savcılar 8

Hakimler Savcılar 9

Hakimler Savcılar 10

Hakimler Savcılar 11

Hakimler Savcılar 12

Hakimler Savcılar 13

Hakimler Savcılar 14

Hakimler Savcılar 15

Hakimler Savcılar 16

Hakimler Savcılar 17

Hakimler Savcılar 18

Hakimler Savcılar 19

Hakimler Savcılar 20

Hakimler Savcılar 21

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık