Eski Van'ı Anlatan Filmin Gösterimi Yapıldı 2017 yılında DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve Doç. Dr. Erkan Konyar’ın danışmanlığını yaptığı “Eski Van Şehri Kentsel Tasarım Projesi’nin basın toplantısı 10 Ağustos 2018 tarihinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirildi. [ads2] Proje ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıya DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, DAP İdaresi Başkan Yrd. Volkan Güler, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Van İl Müze Müdürü Erol Uslu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Konyar,  YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suvat Parin, DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay, DAKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Harun Örnek ve DAKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Uzmanı Hakan Kaplan katıldı. Van Kalesi’nin güneyinde ve yaklaşık 38 hektarlık bir alanı kapsayan proje, Selçuklu Dönemi’nden 20’nci yüzyılın başına kadar ortaya konmuş anıt yapıları, kamu yapıları ve sivil mimarlık örneklerinin tespit edilerek kayıt altına alınması ve yapıların işlevlerinin belirlenmesini kapsamaktadır. [ads2]

Animasyon Filmin Amacı Eski Van'ı Canlandırmak

Eski Van şehri olarak adlandırılan alan, Van Kalesi’nin güneyine uzanan 1. derece arkeolojik sit sınırları içindeki bölgedir. Alan içinde Ulu Camii, Kızıl Minareli Camii, Abbas Ağa Camii, Beylerbeyi Mustafa Paşa Camii, Hüsrev Paşa Külliyesi, Kaya Çelebi Camii, Horhor Medresesi, Surp Stephanos Kilisesi, Surp Vardan Kilisesi, Surp Petros Kilisesi, Surp Sahak Kilisesi, Surp Dsirvanarov Kilisesi gibi dini yapılar ile Miri Ambar, Askeri Kışla ve Çifte Hamam, Hüsrev Paşa Han’ı gibi kamusal yapılar bulunmaktadır. Projenin ana hedefleri arasında yaklaşık 800 yıllık bir kent dokusunu tekrar görünür kılmak ve tanıtımını sağlamak yer almaktadır.  Eski Van Şehri Kentsel Tasarım Projesi ile restorasyon ve restitüsyon çalışmasını gerçekleştirmek, tarihsel miras bilincini oluşturmak, Van’ın tarihsel ve kültürel hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, eski Osmanlı kent dokusunun ayağı kaldırılması noktasında bir perspektif oluşturarak söz konusu mekânların film, reklam vb. gibi projelerde kullanımına görsel bir veri oluşturmak ayrıca farklı bir kaynak olan animasyon film ile Eski Van'ın mimari dokusu ve sosyal yaşamını yansıtmak amaçlanmaktadır.

Filimde Eski Van'ın Sosyal Yönüne de Değinildi

Oluşturulan proje ekibi marifetiyle, Eski Van Şehriyle ilgili tespit ve araştırma çalışmaları yapılmış, sanat tarihi ve tarihsel araştırmalar gerçekleştirilmiş, görsel verilerin temin ve tespiti yapılarak analizler gerçekleştirilmiş ve eski yapı dokularıyla birlikte işlevleri araştırılmıştır. Proje kapsamında, Eski Van Şehrini detaylarıyla anlatan bir de animasyon filmi hazırlanmış, animasyon film ile Eski Van'ın mimari dokusu ve sosyal yaşamı yansıtılmış, çeşitli platformda yayımlanarak da kentin tanıtımı sağlanmış olacaktır. Proje uygulamaları sonucunda Eski Van Şehri önemli bir turistik, ticari ve sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline dönüşecek, yerli ve yabancı turistler için yeni bir destinasyon ve farkındalık oluşturulmuş olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla yerel bazda da sosyo ekonomik bir dönüşüm gerçekleştirilmiş olacaktır. Van'daki diğer güncel haberler için Tıklayınız
Editör: Nihat Işık