Cumhurbaşkanlığı Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte O Atama ve Görevden Almalar;

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

- Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha ARAR,

- Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen DİLER,

- Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuad GÖLBAŞI,

- Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret DİŞLİOĞLU,

- Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit TAŞKIN,

- Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bekir AYRANCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit ÇINARKA görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül ÖZEL görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi ÇALIK atanmıştır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Denizli İl Müdürü Süleyman ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent Kenan KİBAR atanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Kamil IŞIK atanmıştır.

Karar: 2022/551 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan ESENER,

- Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat ÖZTÜRK,

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat BAŞÇERİ,

- Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadık ARSLAN,

- Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı SAKAR, merkeze alınmış,

- Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan BAYRAKTAR GOLDER,

- Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ,

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin FEYZİOĞLU,

- Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven BEGEÇ,

- Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç ANGILI, atanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif KURŞUNLU atanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

- Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Serdar ÖZTÜRK,

- Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Murat ŞEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa PUSTU atanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bayram ARİ atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürü Engin YALÇIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Enes EFENDİOĞLU atanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet KARAMAN atanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Seyit Ahmet IŞKIN atanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ihsan Özgür ÇETİN atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip ÜNAL, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Enver USÇA atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali AKAY, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Bülent Murat HAHOLU atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Celalettin SIVACI atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin BİLGİÇOGLU görevden alınmış

YERİNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete SAAT atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KAYA görevden alınmış

YERİNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Serkan ERDOĞAN atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Haşan KAYMAK görevden alınmış

YERİNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet YENER atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas TUFAN görevden alınmış

YERİNE

Yönetim Kurulu Üyeliğine Yiğit Korkmaz YAŞAR atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Halil YANIK atanmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet ARABACI atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali İbrahim GÜR atanmıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Üzeyir ÇAKIR atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Özgür SEMİZ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfı GÖNCÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan KARAKOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Onur KIZILKAYA atanmıştır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Lütfi KARABACAK,

- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Gökhan BAHÇECİK,

- Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Haluk YILDIZ,

- Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hakan DEMİR,

- Edime Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet SARAÇ,

- Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Zekeriya ŞENTÜRK,

- Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem BACANLI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan ÜNSAL atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat SÜT atanmıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat SOYKAN atanmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIN

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan ERTEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal DİKMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Afire SEVER atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman KORTEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Musa TURHAN atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATEŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Cengiz PAŞAOĞLU atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal TIRNAKÇI bu görevlerinden alınmış ve bu suretle boşalan aynı yer Genel Müdür Yardımcılığına Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN atanmıştır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet KESİK atanmıştır.

Diğer Güncel Haberler İçin TIKLAYANIZ

Editör: Nihat Işık