Bir Çok Van Türküsüne Kaynaklık Etmiş Tango Ağa

Van'da bir çok türkü ve halk oyununun kaynak kişisi olan ve şık giyiminden dolayı 'Tango Ağa' olarak adlandırılan Sadullah Karatekin.

Tango Ağa, yaşadığı dönemde oldukça şık giyinen ve oldukça bakımlı biri olmasından dolayı kendisine 'Tango Ağa' lakabı verilmiştir.

Asıl Adı Sadullah Karatekin'dir. 1956 yılında zamanın Cumhur Başkanı Celal Bayar'ı Van'dan uğurlamaya giderken bindiği araç devrilmiş ve bu kazada vefat etmiştir.

1950 yılına ait ses kaydı Murat Oto arşivine aittir.

Kayıttaki Eserler:

Havada Bulut Benim (Uzun Hava)

Pehlivan Oyun Havası

Ağaç Başında Gora

Ezel Bahar Yaz ayları Gelende

Kerem Dedi Bu Dünya'da Üç Nesneden Korkarım

Van Utulmayanlar Unutulmazlar Eski Van Türküleri Tango Ağa Arşivi

Van'ın Kent Hafızası Sait Ebinç'in kaleminden Tango Ağa

On dokuzuncu asrın son çeyreğinde 1879 Doksan üç harbinden bir sene sonra doğmuş Van’da Mollakasım Köyü’ndeki yatırı bulunan Karaşeyh’in ahfadından olup esas ismi Sadullah Karatekin’dir.

Eskiden hacılık ve hafızlık insanı adından eden unvanlardı.

Bu nedenle lakaplarıyla topluma mal olmuş şahısların isimleri yakın tanıdıkları hariç çoğunlukla lakaplarıyla bilinirdi.

Filvaki Tango Ağa lakabı Sadullah efendinin ismini geride bırakıp adının önüne geçmiş bir lakaptı. Tango Ağa Van’da hem Abdülhamit dönemini yaşamış hem Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemini yaşamış bir insandı. Tango Ağa Van’ın işgal yıllarının çilesini zorluğunu görmüş ve bizzat tanık olmuş bir insandı.

Bulunduğu her sohbet ortamında Atatürk’e olan hürmetini ve sevgisini dile getirirmiş. Bu nedenle başındaki milli mücadaleyi temsil eden kalpağı ölene kadar çıkarmadı.

Tango Ağa aynı zamanda Van’ı İstanbul Meclis-i Mebusan'da temsil eden Van’ Mebusu Hakkı Ungan’la da akrabaydı. Hakkı Ungan daha sonra yedi dönem Van mebusluğu yapacaktır. Hakkı Ungan’ın Babası Hacı İbrahim’in Babası Hüseyin Mollakasım Karyesinden (köyünden) Şeyh Mustafa Efendinin biraderi Şeyh Ahmet’in kızıyla evliydi. Tango Ağa Van’ın renkli simalarından biri olarak her zaman meşk meclislerin aranan şayanı-ı dikkat adamlarından biriydi.

Düğünelerde Aranan Bir Sesmiş

O davudi sesiyle çok güzel Türküler söylermiş. Düğünlerde merasimlerde onun sohbeti nüktesi ve hepsinden önemlisi sesi ve çok güzel oyun oynamasıyla marufmuş. Bu lakap onu tanıyanların anlatıklarına göre kendisi İstanbul’da uzun süre kalıp her zaman şık giyindiği için bu ad Van’ın sakinleri tarafından ona yakıştırılmıştı.

Tango Ağa uzun boylu, mütebbesim simasıyla başında her daim Kuvvayı Milliye’nin sembolü olan kalpağıyla Fransız devrimindeki Jakobinlerin giydiği külot pantolonu ayağında her daim parlak çizmeleriyle elinde gümüş kırbacı göğsünde gümüş köstekli Nacar saatiyle at sırtında Van’a gelip giderken bütün o muhittte köylerde ve şehirde hatırı sayılır hürmet duyulan sofralı bir şahsiyetmiş.

1957 senesinde Van’a gelen Cumhur Başkanı Celal Bayar'ı karşılamak için Terzi Baki Okay ve Edremitli Baydaş’la birlikte Hava Alanı’na giderken o zamanki Edremit yolu Van Kalesinden başlayarak Şamranaltı'ndan geçtiği için o civarda Terzi Baki Okay’ın jipinin devrilmesi suretiyle kaza geçirirler o kazada Terzi Baki Okay ve Edremitli Baydaş yaralı kurtulurken Tango Ağa bu kazada rahmete gider.

TANGO AĞA ARŞİV KAYITLARI

Editör: Nihat Işık