2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

YKS giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin aşağıda belirttiğimiz bağlantıdan TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

DUYURU
(31 Mayıs 2023)

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR


*Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.

*Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.


*Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler.

*Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.


*Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

*Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

*Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.


*Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.


*Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri,

Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.


*Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz.

*Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

*Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:


ÖZEL KİMLİK BELGESİ:


*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar,

Bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.

*Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.


*Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.)

Nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

*Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

*Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Editör: Nihat Işık